13312704_1027864213968676_3945010624988037270_nTo pierwszy taki ciepły dzień w tym roku. Nie można było go nie wykorzystać na poszukiwanie rozkwitającej wiosny. W tym celu udaliśmy się do Sanktuarium Matki Bożej w Bujakowie, gdzie ks. kan. J. Kempa w 1976 r. założył wspaniały ogród botaniczny, który do dziś jest licznie odwiedzany przez pielgrzymów. No nie zabrało wspaniałego na całym Śląsku kołocza i kawy dla strudzonych rowerzystów.
Potem wpadliśmy na rynek w Mikołowie i do Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie.

Tekst: Marzena Łyczkowska
Zdjęcia: Marzena Łyczkowska

O wycieczce możesz przeczytać także  tutaj.