Już jutro, 17 marca 2013 r. (niedziela), na tyskich Paprocanach odbędzie się  XIX Perła Paprocan. Więcej informacji o samym biegu i formularz zgłoszeniowy znajdziecie na stronie www.perlapaprocan.pl  Zapraszamy do wzięcia udziału bądź kibicowania.

Mapka:
Poniżej wyciąg z Regulaminu Organizatora:

II. Cel imprezy
1. Przebiec maraton, półmaraton lub – treningowo – krótszy dystans.
2. Popularyzacja biegów średnio- i długodystansowych.
3. Integracja śląskich biegaczy.
4. Upowszechnianie sportu wśród młodzieży i dorosłych.

III. Termin i miejsce imprezy
1. Od godz. 8:00 do 9:00 zapisy w Biurze Zawodów (na terenie ośrodka MOSiR – budynek przy boisku piłkarskim).
2. Start biegu: ok. godz. 10:00.
3. Miejsce: Ośrodek Wypoczynkowy w Paprocanach

IV. Dystans i trasa
1. Dystans: bieg odbywa się na dystansach do wyboru – od ok. 7 km (jedno okrążenie wokół jeziora Paprocany) aż do pełnego maratonu, tj. 42,195 km (sześć okrążeń wokół jeziora).
Start biegu w pobliżu mety, meta – w miejscu, gdzie znajduje się punkt żywieniowy.
Limitów czasowych brak.
2. Nawierzchnia asfaltowa (ponad 50%), dróżki i ścieżki leśne, kilkaset metrów nawierzchni betonowej.
3. Trasa prowadzi wokół jeziora Paprocany.
4. Trasa jest oznakowana w problematycznych miejscach.

V. Uczestnictwo
1. Prawo startu w biegu mają osoby, które do dnia startu ukończyły 18 lat, nie mają przeciwwskazań do udziału w biegach długodystansowych i podpiszą oświadczenie o udziale w biegu na własną odpowiedzialność. Wszyscy startujący zawodnicy muszą zostać zweryfikowani.
2. Opłata startowa wynosi 20,00 zł. Osoby, które pomagają w organizacji biegu, są zwolnione z obowiązku uiszczenia opłaty startowej.
3. Istnieje możliwość zgłaszania uczestnictwa przez wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszenia na stronie internetowej Perły Paprocan www.perlapaprocan.pl bądź bezpośrednio przed startem w Biurze Zawodów. Zgłoszenia elektroniczne przyjmowane będą do soboty poprzedzającej kolejny termin biegu.
4. Zawodnicy po ukończeniu biegu otrzymują:

 • medale (od dystansu półmaratonu wzwyż),
 • pamiątkowy dyplom,
 • gorący posiłek.

VI. Pomiar czasu
1. Pomiar czasu – elektroniczny.
2. Zawodnicy kończący bieg proszeni są o zgłoszenie tego faktu sędziemu zawodów.

VII. Wyniki
Wyniki będą dostępne na stronie internetowej Perły Paprocan www.perlapaprocan.pl oraz na forum biegajznami.pl – Grupa Górnośląska.

VIII. Nordic walking
Klasyfikacja zawodów obejmuje także uczestnictwo zawodników uprawiających nordic walking. Wnoszą oni taką samą opłatę startową, jak biegacze, pobierają numer startowy i pokonują taką samą trasę, jaka przewidziana jest dla biegaczy.
Najdłuższy dystans przewidziany dla zawodników uprawiających nordic walking wynosi 3 krążenia – półmaraton.

IX. Uwagi końcowe
1. Zawodnicy startują w biegu Perła Paprocan na własną odpowiedzialność.
2. Rzeczy wartościowe zawodników, oznakowane numerem startowym, będą przechowywane w depozycie. Odbiór zdeponowanych rzeczy nastąpi po okazaniu numeru startowego.
3. Organizator zapewnia prysznice w obiekcie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (przy boisku piłkarskim).
4. Bezpieczeństwo zawodników zapewnia Maltańska Służba Medyczna – wykwalifikowany personel ratowniczy dysponujący karetką.
5. Dojazd z dworca PKP w Tychach (Tychy główne):

 • z przystanku przy wyjściu z dworca autobusy nr 268 oraz 75 – dojazd do przystanku „Piramida Paprocany”
 • trolejbus B – przystanek początkowy znajduje się przy głównej ulicy, ok. 100 m od dworca – dojazd do przystanku „Paprocany Pętla”.
  Aby dotrzeć na zawody środkiem komunikacji miejskiej w Tychach, należy kupić bilet czasowy – bilet na 20 minut przejazdu autobusem lub trolejbusem.
  6. Podpisanie formularza zgłoszeniowego przez zawodnika jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na udział w imprezie.
  7. Pobranie numeru startowego przez zawodnika jest równoznaczne z przyjęciem przez niego do wiadomości przepisów niniejszego regulaminu.
  8. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora.