Raz jeszcze zapraszamy na rowerowe ścieżki w powiecie.
Powtórka drugiego wyjazdu z cyklu WYCIĄGNIJ ROWER Z PIWNICY 2014 odbędzie się 22 czerwca br.
Zbiórka jak zwykle o 9.00 rano na starobieruńskim rynku, wyjazd o 9.15.