Dzięki uprzejmości Irka, poniżej zamieszczamy kilkadziesiąt zdjęć z jego tegorocznej wyprawy wdłuż Dunaju z Wiednia (Austria), poprzez:
Słowację,
Węgry,
Chorwację
do Belgradu (Serbia).