Kolejny rok uczestniczymy w imprezie na orientację pt. „Świętokrzyska Jatka”. I w tym roku trasy były zróżnicowane: piesze i rowerowe. Kto ciekawy zapraszam tutaj.

Zdjęcia autorstwa: Marcin Klimczak