_________DSC3146Wyjazd integracyjny … i po wyjeździe integracyjnym. Okolice piękne: arboretum Bramy Morawskiej, niezliczone dworki i pałace (niestety, sukcesywnie niszczejące), piękna zabytkowa aleja lipowo-debowa na grobli pomiędzy dawnymi stawami, prowadząca z Bieńkowic do Tworkowa.
Spore wrażenie robi na nas też wysiedlona w wyniku budowy polderu zalewowego wieś Nieboczów oraz Nowe Nieboczowy, czyli nowo powstała miejscowość, w której wybudowano, oprócz pięknych posesji, również kościół i cmentarz.
Atrakcji w ciągu tych dwóch dni było tak wiele, że nie sposób ich opisać – dość wspomnieć, że z nagromadzenia wrażeń dochodziło nawet do omdleń 🙂

Trasa 03.06.2017 (niepełna) – https://www.relive.cc/view/1031557672

Trasa 04.06.2017 – https://www.relive.cc/view/1031556344

My zapraszamy zaś na kolejny wyjazd integracyjny – jesienią – prawdopodobnie Jura Krakowsko-Częstochowska.

Tekst: S. Macioł
Zdjęcia: M. Łyczkowska, S. Macioł