W tym roku uczestników było więcej niż w zeszłym, bo około 30 osób.
W tamtym roku dwa razy mieliśmy przebite koło, w tym roku nie byliśmy gorsi i też były dwie „pany”.
X
X
X
X
X
X
X
X
Tekst: Bogdan Więcek
Zdjęcia: Alojz Sikora, Bogdan Więcek