Samotny wyjazd Alojza (członek TTA) na Górę Św. Anny.
X
X
X
X
X
X
X
X
Zdjęcia: Alojz Sikora