Jak co roku ruszamy ku odnowie ducha i ciała!

I w tym roku można startować indywidualnie, więc udostępniamy plik gpx do pobrania: Pobierz