Zapraszamy na wyjazd  na Chrobaczą Łąkę w Beskidzie Małym. Wyjazd z bieruńskiego rynku w dniu 6 grudnia o 7.30. Planowany powrót ok. 17.00.

Wyjazd odbędzie się, gdy pozwoli nam na to pogoda. Decyzja zostanie podjęta do soboty poprzedzającej, do godziny 20.30.

Pogoda nam sprzyja. Podjęliśmy decyzję już teraz: JEDZIEMY. Do zobaczenia jutro rano na bieruńskim rynku.