Zwiedzanie, prócz miast tytułowych,„Porytowego Wzgórza”, Krasnobrodu, Zwierzyńca, Frampolu, Leżajska. Przejazd przez Puszczę Solską i Lasy Janowskie.

Sandomierz
Położenie na wysokiej krawędzi lessowej Wyżyny Sandomierskiej i na Nizinie Nadwiślańskiej. Najdawniejsze wzmianki historyczne sięgają X w. Od czasów Bolesława Chrobrego ze względu na swe położenie na szlaku handlowym z Małopolski na Ruś był ważnym grodem. Prawa miejskie Sandomierz uzyskał prawdopodobnie przed 1227r. Po zniszczeniach miasta przez Tatarów w latach 1241, 1259-60, ponowna lokacja w 1286r. W XIV w. osadzono tu gminę żydowską. Żydzi, oskarżeni w 1698r. o mord rytualny zostali wypędzeni z miasta, do którego powrócili w 1862r. Od XV w. rozwój miasta związany ze wzrostem znaczenia szlaku na Litwę przez Sandomierz i Lublin, handel z miastami pruskimi. W okolicy Sandomierza można spotkać wiele malowniczych wąwozów lessowych (m.in. wąwóz Królowej Jadwigi – pomnik przyrody – uważany za jeden z najpiękniejszych). Innym przykładem zjawisk lessowych jest rezerwat „Góry Pieprzowe”.

Puszcza Solska
Drugi co do wielkości kompleks leśny w Polsce (124 000 ha).
Większe są jedynie Bory Dolnośląskie, a porównywalny obszar zajmują Puszcza Notecka, Bory Tucholskie, Puszcza Białowieska. W pobliżu znajduje się inny potężny obszar leśny – Puszcza Sandomierska. Jeszcze w okresie średniowiecza stanowiła ona wraz z Puszczą Solską jeden zwarty kompleks leśny. W Puszczy Solskiej szczególnie pięknie prezentują się doliny rzeczne na granicy Równiny Biłgorajskiej i Roztocza wraz z seriami małych wodospadów chronionych w rezerwatach krajobrazowych „Nad Tanwią” (okolice Rebizantów), „Czartowe Pole” (okolice Hamerni) i „Szum” (okolice Górecka). Atrakcją przyrodniczą Puszczy Solskiej są rozległe torfowiska i bagna pełniące rolę ogromnego zbiornika retencyjnego, z którego wypływają liczne potoki. Interesujące są również śródwydmowe jeziorka i bezodpływowe zastoiska, leżące na piaszczystych pofałdowaniach terenu, zwane smugami. Na tym terenie funkcjonuje kilka rezerwatów torfowiskowych, m.in. „Obary” (82,25 ha) i „Nowiny” (5,86 ha). Wśród fauny Puszczy Solskiej występuje bączek, perkoz rdzawoszyi, bocian czarny, żuraw, nietoperz, orlik krzykliwy, żołędnica, wydra; wśród flory:

Lasy Janowskie
Wielki obszar leśny położony w Kotlinie Sandomierskiej, w południowej części województwa lubelskiego. Stanowi zachodnią część kompleksu leśnego Puszczy Solskiej. Lasy Janowskie rozciągają się od okolic Borowa nad Wisłą do okolic Biłgoraja, gdzie graniczą z właściwą Puszczą Solską. Największymi miastami regionu są Biłgoraj i Janów Lubelski. W Lasach Janowskich przeważa las mieszany z dominacją sosny. W 1984 utworzono Park Krajobrazowy Lasy Janowskie, a w 1994 – Leśny Kompleks Promocyjny Lasy Janowskie.