Wjazd na Biskupią Kopę, przejazd wokół jeziora zaporowego, wjazd na Pradziada, zwiedzanie klasztoru w Złotych Horach.

Biskupia Kopa
Najwyższy szczyt (889 m n.p.m.) polskiej części Gór Opawskich w Sudetach Wschodnich, a także najwyższe wzniesienie województwa opolskiego. Zbudowana z dewońskich fyllitów. Pod koniec XIX wieku wyznaczono pierwsze szlaki prowadzące na szczyt oraz wybudowano czynną do dziś wieżę widokową. Biskupia Kopa jest od wieków górą graniczną – od 1229 roku rozdzielała
biskupstwa wrocławskie i ołomunieckie, po wojnach śląskich tereny pod panowaniem Habsburgów i Hohennzolernów, następnie Czechosłowacji i Niemiec, a obecnie przez szczyt przebiega granica polsko-czeska. Góra zaliczana do Korony Gór Polskich.

Praděd
Najwyższy szczyt Jesioników (1492 m n.p.m), któremu towarzyszy Malý Děd (1355 m n.p.m). Ponoć z tego pierwszego można przy ładnej pogodzie zobaczyć Karkonosze i Tatry. Jesioniki od zachodu graniczą z Masywem Śnieżnika, Górami Bialskimi i Górami Złotymi, od północy z Górami Opawskimi, od południa z Wyżyną Morawską, a od wschodu, poprzez Góry Odrzańskie, z doliną rzeki Morawy – oddzielającą Sudety od Karpat Zachodnich. Góry Jesioników stanowią naturalną granicę Moraw i Śląska.

Przełęcz Rejviz
Rejviz jest najwyżej w Jesenikach położoną miejscowością (778 m n.p.m.) Jednym z ciekawszych miejsc jest bez wątpienia gospoda „Rejviz”, odwiedzana tłumnie, nie tylko z powodu doskonałej czeskiej kuchni, ale także z powodu jej wyposażenia, na które składają się krzesła z rzeźbionymi oparciami, przedstawiającymi twarze ludzkie w wesołej karykaturze. Syn przedwojennych właścicieli restauracji umieścił twarze stałych gości na oparciach pleców. W sumie krzeseł powstało blisko 300, a zachowało się jedynie 20.