Złoty Potok, młyny i spichlerze Lelowa, ruchome źródła, powrót przez góry Gorzkowskie.

Złoty Potok
Pierwsza wzmianka o nim pochodzi z 1153r. W XIII w. należał do rodu Odrowążów i już wtedy istniał tu murowany kościół. W XVII w. hetman Jan Stanisław Koniecpolski założył nieopodal miasteczko Janów, nazwane tak od jego
imienia. W 1852r. Janów wraz z przyległymi dobrami, został nabyty przez generała Wincentego Krasińskiego. W tym okresie powstał w Złotym Potoku parterowy dworek, z pięknym frontonem, który obrośnięty był dzikim winem i malowniczo położony wśród lip i dębów. W 1857r. przebywał w Złotym Potoku – w posiadłościach swego ojca, jeden z najwybitniejszych poetów polskiego romantyzmu – Zygmunt Krasiński. Gościł tam wraz z żoną i dziećmi po powrocie z długiej podróży. Tutaj zmarła jego najmłodsza, czteroletnia córeczka Elżbietka. Pochowano ją w lewej nawie kościoła w Złotym Potoku, w kaplicy ufundowanej przez Zygmunta Krasińskiego. To dzięki swej ukochanej córce poeta na stałe związał się z Złotym Potokiem. Jedno ze źródeł rzeki „Wiercicy” zostało nazwane jej imieniem. W 1858r. zmarł generał Krasiński, a w trzy miesiące później Zygmunt Krasiński. Wtedy to w Złotym Potoku zamieszkała Maria z Krasińskich Raczyńska. Jej mąż hrabia Edward Aleksander Raczyński, wybudował nieopodal dworu, dotychczasowej siedziby rodu – pałac. Wokół pałacu i dworku urządzono nowy wspaniały park przez który przepływa rzeka Wiercica, tworząc obok rezydencji ciekawie położony staw „Irydion”.

Lelów
W Lelowie, który był miastem do 1869 roku zachował się dawny układ urbanistyczny rynku. W miasteczku istnieje grób (ohel) sławnego cadyka Dawida Bidermana. W otoczeniu lasów bielskich istnieje zespół dworski z ok. 1840 roku (Biała Wielka). Przy murowanym dworze znajdują się m.in. zabytkowy park, spichlerz oraz kaplica. Nad brzegami Białki zachowały się XIX-wieczne młyny wodne (Biała Wielka i Bogumiłek).

Góry Gorzkowskie
Piękny pagórkowaty teren z licznymi wysokimi wzgórzami pokrytymi ostańcami. Niektóre miejsca w tych okolicach mogą nas zadziwić swoją dzikością przyrody. W okolicznych wzgórzach można napotkać kilka ciekawych jaskiń.