Opava, Hradec nad Morawicą, zamek Vikštejn

Opava
Leży na zbiegu śląskich rzek Opawy i Morawicy. Najstarsza pisemna wzmianka o Opawie datowana jest na rok 1195. W roku 1742 po przegranej wojnie Austrii z Prusami o „dziedzictwo austriackie“ Opawa stała się stolicą tzw. austriackiego Śląska. Pod koniec II wojny światowej Opawa poniosła ogromne straty w ramach tzw. Operacji Ostrawskiej. Znaczna część miasta została zniszczona. Do najstarszych zabytków zalicza się klasztor franciszkanów, kościół pw. św. Ducha oraz kościół dziekański pw. Wniebowstąpienia Maryi Panny.

Hradec nad Morawicą
Stromy ostrów na terenie współczesnego Hradca nad Morawicą osiedlony był już w 2000 lat p.n.e. Od IX stulecia zamieszkiwali ten teren Słowianie. W połowie XI stulecia do środku ostrowu zamieścili swój „gród książęcy” Przemyślidzi. Jednak po jego pożarze wokół 1250 roku budowę nowego grodu gotyckiego rozpoczął Przemysł Otakar II. W roku 1318 Hradec stał się częścią składową księstwa opawskiego i został wybrany za siedzibę książęcą oraz centrum administracyjne Opawska. Po pożarze w 1796 dokonano przebudowy zamku, a w jego okolicy założono park w stylu angielskim. Kolejną przebudowę zamku przeprowadzono w drugiej połowie XIX wieku – odtąd nazywano go Białym Zamkiem, w odróżnieniu od zbudowanego w pobliżu Zamku Czerwonego (którego architektura nawiązywała do średniowiecza). Hradec z sprawą swoich panów stał się ważnym ośrodkiem kultury muzycznej: przebywał w nim Ludwik van Beethoven, Niccolo Paganini i Franciszek Liszt.

Zamek Vikštejn
Na terenie Rezerwatu przyrody Moravice, tuż ponad doliną rzeki Moravicy, leży gmina Radkov wraz ze średniowieczną twierdzą Vikštejn. W roku 1377, przy podziale ziemi opawskiej twierdza stała się częścią dóbr vikštejnskich. Uważana była za najbardziej niedostępną twierdzę na ziemi opawskiej. W obawie przed zajęciem przez wojska szwedzkie została w dużej mierze zniszczona w roku 1648. Pomimo prób odbudowy, od drugiej połowy XVIII w. stopniowo popadała w ruinę.