Częstochowa, Olsztyn, Zrębice, Suliszowice, Ostrężnik, Czatachowa, Przewodziszowice, Moczydła, Niegowa, Mirów, Bobolice, Podlesice, Morsko, Ogrodzieniec, Ryczów, Smoleń, Bydlin, Bydlin, Rabsztyn, Olkusz, Zawada, Paczółtowice, Dolina Eliaszówki – klasztor w Czernej, Krzeszowice

Zamek w Mirowie

Zamek powstał na miejscu drewniano-ziemnego grodu w XIV w. Kamienna budowla składała się z zamku górnego i dolnego. Zamek górny miał kształt zbliżony do trapezu i posiadał wysoką wieżę, natomiast zamek dolny otoczony był murem i składał się z baszty bramnej oraz budowli mieszkalnych. Do bramy wjazdowej prowadził zwodzony most nad pogłębioną w tym miejscu fosą. Około 1489r. zamek został podwyższony o dalsze dwie kondygnacje, a także nadbudowano wieżę mieszkalną. Podczas „potopu” zniszczyli go Szwedzi, zaś około 1787r. został całkowicie opuszczony.

Zamek w Bobolicach
Zamek w stylu gotyckim, murowany, wybudowany za czasów Kazimierza Wielkiego prawdopodobnie na miejscu budowli drewnianej. Do dzisiejszego dnia zachowała się część murów zamkowych oraz okrągłej wieży. Przebudowy w XV-XVII wieku zmieniły charakter wcześniejszego gotyckiego zamku. Przez wieki zmieniał on swoich właścicieli. Zamek został zniszczony przez Szwedów w 1657 roku. W 1683 roku, gdy w okolicy zatrzymał się król Jan III Sobieski przed wyprawą na Wiedeń, zamek był już ruiną. Ostatecznie został opuszczony w XVIII w.

Góra Zborów
Szczyt Góry Zborów wieńczy nieciekawa wieżyczka triangulacyjna wymurowana przez Niemców w czasie okupacji. Oni też przyczynili się do wykopania na stokach Góry Zborów licznych rowów strzeleckich i przeciwczołgowych oraz do zniszczenia kamieniołomem zachodniej części omawianego obszaru. U podnóża Góry Zborów na skałce od strony szosy w 1963r. umocowano żelazną tabliczkę pamiątkową na cześć zwycięskiej potyczki partyzantów AL i BCh pod dowództwem „Wiary” z niemieckim najeźdźcą.

Ruiny zamku Bąkowiec w Morsku
Zamek prawdopodobnie został wzniesiony w XIV w. jako drewniana warownia. Budowla składała się z kilku pomieszczeń zgrupowanych na planie wieloboku. Od strony wschodniej przylegał do niej dziedziniec gospodarczy oddzielony fosą i obwałowaniami ziemnymi, na których znajdowała się baszta. Po stronie południowej zachowały się resztki muru, prawdopodobnie obwodowego.

Okiennik Wielki
Ocenia się, że w XII – XIII w. był tu gród: skały wzmocniono wałem, skała z oknem była donżonem, a wejście prowadziło przez odpowiednio przystosowany “komin” w skale.
W drugiej połowie XIX w. podobno widziano jeszcze resztki murów przy jaskini a widoczne do dziś wykute ręką ludzką wgłębienia w oknie każą się domyślać, że w tym miejscu był niegdyś z jednej strony wybudowany rodzaj drewnianej ściany, zbudowanej z grubych pali. Właściwym mieszkaniem zbójców wg legendy przebywających tu była chyba jaskinia znajdująca się poniżej okna, długa na 9 m, która otwiera się wprost na przepaść.

Ruiny zamku Ogrodzieńskiego
Obok najwyższego wzniesienia na Jurze Krakowsko – Częstochowskiej w XIV w. istniał gród z drewnianą palisadą i czatownią ulokowaną na wysokiej skale. W wyniku zaistniałej potrzeby rozbudowy systemu umocnień na granicy ze Śląskiem został wzniesiony zamek murowany. Jego fundatorem był król Kazimierz Wielki. Obecny stan to ruina z gotycko-renesansowymi i renesansowymi szczegółami architektonicznymi. Na wschód od zamku zachowało się przedgrodzie otoczone murem, który łączy skały na dość znacznej wysokości. W dniu dzisiejszym ruiny zamku należą do jednych z największych w Europie, a także jedynych profesjonalnie przygotowanych do zwiedzania na Jurze Krakowsko – Częstochowskiej.