TTA proponuje wyjazd w Słowackie Tatry Zachodnie (08 lipca 2012). Przejazd autokarem wspólnie z wycieczką pieszą.
Wyjazd 4:00 (Restauracja Stylowa).
Planowany powrót do Bierunia ok. 24:00.
TRASA: Žiarska Chata, Jalovecka Dolina, Rohacka Dolina, Bobrovecka Dolina.
KOSZT: 45 zł (transport, ubezpieczenie).
ZAPISY: najpóźniej do piątku 22 czerwca w kasie pływalni w Bieruniu Starym (w godz. 17.00 – 21.00). Wraż z wpisowym należy podać dane osoby zapisywanej (imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz PESEL).