Wyjazd ze starobieruńskiego rynku o 6.15; z Tychów pociągiem o 7.24.
Ogólny plan trasy: Złatna-Rysianka-Pilsko