Komańcza, jeziora Duszatyńskie, przełęcz Żebrak, bazy studenckie „Rabe” i „Łopienka”, Cisna, Mała Rawka, Ustrzyki, pasmo Otrytu.

Komańcza
W początkach maja 1849r., w czasie Wiosny Ludów rozegrała się tu zwycięska bitwa partyzantów polskich nad wojskami Austrii. W pierwszych dniach listopada 1918r. ukraińska ludność z Komańczy oraz okolicznych miejscowości
opanowała linie kolejowe od Zagórza do Łupkowa oraz od Zagórza do Chyrowa oraz ogłosiła powstanie Republiki Komańczańskiej, na czele której stanął jako prezydent Andrij Kyr. Na uboczu wsi znajduje się klasztor nazaretanek, który był miejscem internowania kardynała Stefana Wyszyńskiego od 27 października 1955r. do 26 października 1956r.


Jeziora Duszatyńskie
Nazwa dwóch, a w przeszłości trzech, jezior osuwiskowych znajdujących się na zachodnich zboczach Chryszczatej w pobliżu wsi Duszatyn. Jest to największe osuwisko kiedykolwiek rozpoznane w Polsce (12 000 000 m3 skał i ziemi). W wodach jeziorek odkryto po raz pierwszy nieznany wcześniej w Polsce endemit – gatunek wodopójki Neumania callosa. Gazy powstające w wyniku butwienia drewna i resztek roślinności w głębi jeziorek powodują w zimie wybuchy obserwowane jako fontanny wody w miejscach rozerwania pokrywy lodowej.

Bazy studenckie „Rabe” i „Łopienka”
Z istniejących przed laty Baz Namiotowych w Bieszczadach pozostały już tylko dwie – Łopienka, i Rabe k. Baligrodu. Tutaj czas zatrzymał się przed dwudziestu laty, nie dotarły jeszcze inwestycje, brak jest prądu, kanalizacji, podstawowych wygód. Jedynymi przejawami działalności człowieka są odbudowana cerkiew i sezonowo prowadzona baza namiotowa.

Cisna
Wieś położona jest w Bieszczadach w dolinie Solinki. Okres II wojny światowej i lata powojenne wyniszczyły wieś – w roku 1952 z ludnej wsi pozostało ok. trzydziestu rodzin. 11 stycznia 1946 Cisnę zaatakowała banda UPA. Obecnie w miejscu słynnego wydarzenia ustawiony jest pomnik.Ustrzyki
Miasto położone nad rzeką Strwiąż, leży na wysokości ok. 480 m n.p.m., na trasie małej i dużej pętli bieszczadzkiej. 18 września 1944 roku, po walkach z Niemcami, wkroczyły tu oddziały sowieckie, aresztujące polskich partyzantów oraz przeprowadzające wywózki na Syberię.


Pasmo Otrytu
Pasmo górskie w Bieszczadach Zachodnich położone na północ od doliny Sanu; najwyższym szczytem jest
Trohaniec (939 m n.p.m.). Otryt to długi, prosty grzbiet o długości ok. 18 km, porośnięty lasami jodłowo-bukowymi, przez co brak na nim punktów widokowych. Na grzbiecie Otrytu, w miejscu, w którym przed wojną istniał przysiółek Otryt Górny, działa schronisko studenckie o nazwie Chata Socjologa.