Wjazd na Ślężę, udział w koncercie w kościele Pokoju w Świdnicy, zamek Grodziec, zwiedzanie twierdzy Srebrna Góra, wjazd na Wielką Sowę.

Ślęża
Ślęża (dawniej nazywana Sobótką) – jest najwyższym wznoszącym się na wysokość 718 m n.p.m. szczytem Masywu Ślęży. Góra
stanowiła ośrodekpogańskiego kultu solarnego miejscowych plemion – jego początki sięgają epoki brązu, a upadek przypada na początki chrystianizacji tych obszarów w X i XI w. Na szczycie góry odnaleziono fragmenty kamiennych wałów, o szerokości ok. 12 m, układanych z odłamków kamieni. oraz zagadkowe posągi z charakterystycznym symbolem ukośnego krzyża – według hipotez badaczy krzyż garbo prawdopodobnie związany był z pogańskim kultem solarnym. Wśród rzeźb najbardziej znane to tzw. Grzyb (prawdopodobnie dolna część ludzkiej postaci – w Sobótce), Mnich (u stóp góry – przeniesiony z okolic wsi Garncarsko), Panna z rybą lub Postać z rybą i Dzik (przy drodze na szczyt) oraz Niedźwiedź (na szczycie góry). W pierwszej połowie XII w. Piotr Włostowic ufundował na szczycie klasztor augustianów wkrótce jednak przeniesiony do Wrocławia. W 1837r. powstało na szczycie schronisko Mooshaus.

Świdnica
Nazwa „Świdnica” wywodzi się od starosłowiańskiego słowa „svida” (krzew derenia). Świdnicka starówka, obok toruńskiej, krakowskiej czy poznańskiej starej zabudowy miasta, jest uznawana za najpiękniejszą i najcenniejszą w Polsce. Świdnica z racji swej burzliwej historii i dynamicznego rozwoju posiada wiele cennych zabytków architektury sakralnej, mieszczańskiej, jak i przemysłowej. Szczęśliwe uniknięcie zniszczeń w czasie II wojny światowej pozwoliło zachować drugi co do wielkości (po Wrocławiu) zespół zabytkowej architektury na Dolnym Śląsku.

Zamek Grodziec
Na bazaltowym, powulkanicznym, stromym wzgórzu – 389 m n.p m. w malowniczej scenerii wznosi się bajeczna budowla – to Zamek Grodziec. Pierwsza potwierdzona wzmianka o Grodźcu pochodziła z bulli papieża Hadriana IV z 23 kwietnia 1155r.

Srebrna Góra
Położona jest na wysokości od około 400 m n.p.m. do około 600 m n.p.m. w głębokiej, wąskiej dolinie oddzielającej Góry Sowie od Gór Bardzkich, gdzie od początku XVIII wieku wydobywano srebro. Nad Srebrną Górą i Przełęczą Srebrną wznosi się potężna Twierdza Srebrnogórska, składająca się z sześciu fortów oraz szeregu leśnych umocnień i bastionów, wybudowana przez Fryderyka II po Wojnie siedmioletniej. Jest to największa górska twierdza w Europie.

Wielka Sowa

Najwyższy szczyt Gór Sowich (1014,8 m n.p.m.) w Sudetach Środkowych z najbardziej zniszczonym ekologicznie drzewostanem w tych górach. Na jej szczycie znajduje się kamienno-żelbetowa wieża widokowa.